Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Rozporządzenie Nr 1/2006
Powiatowego Lekarza Weterynarii
z dnia 2006-02-25

w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) d. pomoru drobiu, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze

Na podstawie art. 45 ust.1, pkt. 1, pkt. 3b, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 lit. a i b, ust.2 lit. a Decyzji Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE, oraz art. 3, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami), oraz § 7, ust. 1 pkt. 2 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 215, poz. 2187), w związku ze stwierdzeniem przypadków choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu - urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N1, u ptaków dzikich na terenie Kraju Związkowego Brandenburgia, w miejscowościach Vierraden i Flemsdorf położonych nad Odrą na wysokości pow. gryfińskiego, zarządzam:

§ 1
 1. Teren wokół ogniska o promieniu ok. 10 km od tego miejsca ogłasza się obszarem zagrożonym.
 2. Obszar zagrożony występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków określa się granicami:
  od północy i wschodu:
  od granicy państwa, powyżej miejscowości Ognica, południową granicą lasu do drogi biegnącej przez las z miejscowości Ognica do miejscowości Nawodna, nie włączając obszaru administracyjnego miejscowości Nawodna. Następnie po zachodniej granicy miejscowości Nawodna do skrzyżowania z drogą Nawodna - Garnowo. Następnie wzdłuż drogi Nawodna - Garnowo do miejscowości Garnowo, nie włączając obszaru administracyjnego miejscowości Garnowo, wzdłuż drogi Garnowo - Krajnik Dolny przez las do skrzyżowania z droga biegnącą z miejscowości Grabowo. Następnie w lewo przez las drogą do miejscowości Grabowo. Następnie wzdłuż drogi Grabowo - Chojna do skrzyżowania z drogą w prawo w kierunku Krzymowa. Następnie drogą z Krzymowa, nie włączając obszaru administracyjnego miejscowości Krzymów, drogą w kierunku miejscowości Kuropatniki i dalej tą drogą, nie włączając obszaru administracyjnego miejscowości Kuropatniki, zaraz za miejscowością Kuropatniki w lewo przez las droga leśną biegnącą przez Puszczę Piaskową do skrzyżowania z drogą leśną biegnąca w prawo na zachód.
  od południa:
  tą drogą leśną biegnąca na zachód w linii prostej biegnącej w kierunku zachodnim do granicy Rzeczypospolitej Polskiej na północ od miejscowości Bielinek.
  od zachodu:
  od południowej granicy obszaru zagrożonego, granicą Rzeczypospolitej Polskiej, wzdłuż rzeki Odra, na północny-wschód do granicy obszaru zagrożonego rozpoczynającej się po stronie polskiej powyżej miejscowości Ognica.

  Granica tego obszaru na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, łączy się z granicą obszaru wyznaczonego po stronie niemieckiej, jako obszar nadzoru (zagrożony).

  W obszarze zagrożonym znajdują się następujące miejscowości:
  Ognica, Grabowo, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Zatoń Dolna, Mały Raduń, Raduń, Piasek.
§ 2

Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:

 1. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz naturalnego nawozu drobiowego bez mojej zgody;
 2. przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza obszar, o którym mowa w § 1, przez 15 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia choroby;
 3. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego.
§ 3

Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się:

 1. sporządzić spis gospodarstw położonych na tym terenie utrzymujących drób;
 2. przeprowadzić kontrole gospodarstw, o których mowa w pkt. 1 połączone z badaniem klinicznym drobiu;
 3. odosobnić drób znajdujący się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub innych pomieszczeniach w którym jest on przetrzymywany;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 5. kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja wylęgowe.
§ 4
 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru, którym mowa § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych o następującej treści: "WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY. WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE ", zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
 2. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości, co najmniej 100 metrów;
 3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych.
§ 5
 1. Nakazuje się wyłożyć matę dezynfekcyjną na drodze łączącej przejście graniczne Krajnik Dolny/Schwedt, na całą szerokość drogi wraz z pasem ruchu dla pieszych, o długości co najmniej 6 m.
 2. Wzór oznakowania maty dezynfekcyjnej, o której mowa w ust. określony zastał w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 6

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7

Winni naruszenia nakazów i zakazów, o których mowa w § 2 i 3 podlegają odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 8

Rozporządzenie wykonują: Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd Dróg Publicznych w Baniach, Burmistrz Gminy Cedynia, Burmistrz Gminy Chojna, Wójt Gminy Widuchowa, urzędowi lekarze weterynarii.

§ 9

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gmin: Widuchowa, Chojna i Cedynia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie
lek.wet. Krzysztof Dankiewicz


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-04-06 08:41:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 08:41:29

Strona odwiedzona 2073 razy
Inf. przygotowana przez: Krzysztof Dankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.