Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/165/2017 z dnia 2017-01-26

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) oraz § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044; zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz.1202) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne plany pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.:

 1. Komisji Budżetu i Gospodarki - stanowiący zał. nr 1;
 2. Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej - stanowiący zał. nr 2;
 3. Komisji Rewizyjnej - stanowiący zał. nr 3;
 4. Komisji Spraw Społecznych - stanowiący zał. nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie zatwierdza roczne plany pracy komisji stałych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-01-30 11:27:37
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-30 11:27:37

Strona odwiedzona 458 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.