Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/176/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, poz. 1948) oraz art. 11 ust. 2 i 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gryfinie Nr 475/XXXVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie oraz uchwała Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXIX/508/2006 z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały nr 475/XXXVII/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z dezaktualizacją zapisów skutkujących rozbieżnością między stanem prawnym a faktycznym oraz dotychczas dokonanymi zmianami w treści statutu, w celu zachowania zasad prawidłowej legislacji, zachodzi potrzeba nadania nowego statutu.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-04-04 10:32:36
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 10:32:36

Strona odwiedzona 363 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.