Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/177/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 91:
  1. II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  2. Technikum Zawodowe im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  3. Branżowa Szkoła I stopnia im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  4. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  5. Policealna Szkoła Zawodowa;
 2. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Chojnie ul. Dworcowa 3:
  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek,
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  4. Branżowa Szkoła I stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  5. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy;
 3. w ramach Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Nowym Czarnowie:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego,
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 4. w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I z siedzibą w Chojnie ul. Podmurze 4:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego,
  2. Branżowa Szkoła I stopnia, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 2.

 1. Dotychczasowe Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie włącza się do 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 2. 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.
 3. Kształcenie w klasie I 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, o której mowa w ust. 1, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3.

 1. Dotychczasowe Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie włącza się do 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 2. 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.
 3. Kształcenie w klasie I 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, o której mowa w ust. 1, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński od dnia 1 września 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 91:
  1. 4-letnie II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego 3-letniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  2. 5-letnie Technikum Zawodowe im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego 4-letniego Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  3. 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  4. 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  5. Policealna Szkoła Zawodowa;
 2. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Chojnie ul. Dworcowa 3:
  1. 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek,
  2. 5-letnie Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego 4-letniego Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  3. 5-letnie Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego 4-letniego Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  4. 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy, z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  5. 4-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w którym prowadzone będą klasy 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy;
 3. w ramach Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Nowym Czarnowie:
  1. 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
  2. 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 4. w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I z siedzibą w Chojnie ul. Podmurze 4:
  1. 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
  2. 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia, z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
  3. 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 5. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Gryfinie ul. Niepodległości 16 - prowadzonego przez Gminę Gryfino:
  1. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego;
 2. w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Mieszkowicach ul. Techników 1 - prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1. 4-letnie technikum o nazwie "Technikum w Mieszkowicach",
  2. branżowa szkoła I stopnia z klasami zasadniczej szkoły zawodowej - do wygaśnięcia cyklu (po przekształceniu zasadniczej szkoły zawodowej) o nazwie "Branżowa Szkoła I stopnia w Mieszkowicach",
  3. szkoła policealna o nazwie "Szkoła Policealna w Mieszkowicach",
  4. Centrum Kształcenia Ustawicznego.

§ 6. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Gryfinie ul. Niepodległości 16 - prowadzonego przez Gminę Gryfino:
  1. 4-letnie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego, w którym prowadzone będą dotychczasowe klasy 3-letniego I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Omieczyńskiego,
 2. w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Mieszkowicach ul. Techników 1 - prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1. 5-letnie technikum, z klasami 4-letniego technikum - do wygaśnięcia cyklu (po przekształceniu 4-letniego technikum) o nazwie "Technikum w Mieszkowicach",
  2. branżowa szkoła I stopnia o nazwie "Branżowa Szkoła I stopnia w Mieszkowicach",
  3. szkoła policealna o nazwie "Szkoła Policealna w Mieszkowicach",
  4. Centrum Kształcenia Ustawicznego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 01 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Z dniem 14 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają:

 1. 6-letnia szkoła podstawowa na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),
 2. zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia (art.162),
 3. szkoła przysposabiająca do pracy (art.172),
 4. szkoły policealne (art.174).

Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy ustroju szkolnego tj. 1 września 2019 r.

Wyjątek stanowią gimnazja, które z mocy ustawy ulegają likwidacji (art. 127) poprzez wygaszanie. W tym przypadku ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129).

Po dokonaniu analizy aktualnie obowiązującej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, zebraniu informacji od innych organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne, oraz uzyskaniu pozytywnych opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty(art. 215) oraz związków (art. 216), wnosi się o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Podjęcie niniejszej uchwały jest nie tylko wypełnieniem ustawowego obowiązku, ale także w pełni zabezpiecza wysoki poziom realizacji zadań oświatowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-04-04 10:43:15
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 10:43:15

Strona odwiedzona 297 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.