Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/178/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 2255, poz. 1948, z 2017r. poz.191), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonym Uchwałą Nr 149/17 z dnia 30 stycznia 2017r., po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim, Prezydenta Miasta Szczecin, Burmistrza Gminy Moryń, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Pozbawia się część drogi powiatowej Nr 1399Z Moryń - Orzechów, kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania działek Nr 237/7 i 237/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze.

§2. Położenie działek, o których mowa w §1 oznaczone jest na mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Decyzją Burmistrza Gminy Moryń nr GND.6831.15.2015 z dnia 9 października 2015 r. zatwierdzono podział nieruchomości drogowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 273/4, w wyniku którego powstały działki gruntu o numerach: 237/7 (pow.1,0818 ha), 237/8 (pow. 2,3099 ha), 237/9 (pow.1,2538).

Działka oznaczona nr 237/7 została przeznaczona do zagospodarowania w drodze zbycia na rzecz współwłaścicieli nieruchomości z nią bezpośrednio graniczących. W odniesieniu do działki nr 237/8 Gmina Moryń wyraziła zgodę na jej przejęcie do zasobu nieruchomości gminnych, w celu zapewnienia okolicznym mieszkańcom swobodnego korzystania z ich nieruchomości. Natomiast działka nr 237/9 stanowi część drogi powiatowej Nr 1399Z Moryń - Orzechów.

Zagospodarowanie działek wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury pozbawienia drogi (odcinka) kategorii powiatowej. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii może nastąpić jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia drogi do nowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-04-04 11:09:08
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 11:09:08

Strona odwiedzona 271 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.