Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/180/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 191) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Gryfino z przeznaczeniem na pomoc finansową dla ..., zamieszkałych w ...*, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) w związku z pożarem ich domu w dniu 05.03.2017 r.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.)


UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2017 r. w ..., miał miejsce pożar domu ...* W wyniku pożaru spaleniu i zniszczeniu uległy 2 pokoje oraz przedpokój, które nie nadają się do zamieszkania. Wszystkie meble, wyposażenie oraz ubrania zostały zniszczone.

Udzielona pomoc pozwoli częściowo odbudować zniszczone elementy domu oraz wyremontować zniszczone pomieszczenia.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-04-04 11:15:49
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 11:15:49

Strona odwiedzona 277 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.