Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/182/2017 z dnia 2017-03-30

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, zmienionej uchwałą nr XXVI/171/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt uchwały dotyczy:

 1. zmian wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 "Wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" w zakresie wyniku finansowego (wiersz 2017, kol. 3), przychodów (wiersz 2017, kol. 4) i wydatków objętych limitem (kol. 11.3, wiersze 2017-2019) w związku z projektem uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok,
 2. wprowadzenia nowych zadań wieloletnich - załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020":
  1. "Program RPO WZ 2014-2020 Kreatywni na co dzień" - pozycja 1.1.1.3,
  2. "Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie" - pozycja 1.3.2.3,
  3. "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie" - pozycja 1.3.2.6,
 3. wyodrębnienia nakładów w ramach wydatków bieżących w zakresie podatku VAT w zadaniu "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" - pozycja 1.1.1.4 i 1.1.2.2,
 4. dostosowania wielkości limitów wydatków na 2017 r. na przedsięwzięcia wieloletnie do planu budżetowego na 2017 r. oraz związanych z nimi wielkości łącznych nakładów i limitów zobowiązań w następujących zadaniach majątkowych:
  1. "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" - pozycja 1.1.2.1,
  2. "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie" - pozycja 1.1.2.3,
  3. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu" - pozycja 1.1.2.4,
  4. "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju przy ul. Aleja Róż 1" - pozycja 1.1.2.5,
  5. "Przebudowa sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie" - pozycja 1.3.2.2.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-04-04 11:38:34
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 11:38:34

Strona odwiedzona 416 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.