Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/188/2017 z dnia 2017-04-28

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191 i 659) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pomocy finansowej gminie Widuchowa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla ...*, zamieszkałego w ...*, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w związku z pożarem domu w dniu 23.04.2017 r.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.)


UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2017 r. w ...*, miał miejsce pożar domu ...*. W wyniku pożaru zniszczeniu uległ cały dach, ogień wdarł się pomiędzy strop powodując jego niemalże całe zawalenie. W chwili obecnej żadne z pomieszczeń nie nadaje się do zamieszkania.

Udzielona pomoc pozwoli częściowo odbudować zniszczone elementy domu oraz wyremontować zniszczone pomieszczenia.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-05-05 09:19:46
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-05 09:19:46

Strona odwiedzona 350 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.