Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/196/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury tj. publikacji pokonferencyjnej pt. "Nadodrzańskie spotkania z historią 2017".

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W 2017 roku przypada 72. rocznica forsowania Odry. Uroczystości rocznicowe odbyły się 29 kwietnia br. na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach oraz przy pomniku Sapera w Gozdowicach. Program obchodów obejmował m.in. konferencję naukową zatytułowaną "Nadodrzańskie spotkania z historią - 2017", której podsumowaniem będzie wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Burmistrz Mieszkowic wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Gryfinie o dofinansowanie wyżej wymienionej publikacji.

Pragnąc włączyć się w realizację tego przedsięwzięcia, Zarząd Powiatu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Mieszkowice w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu kultury tj. publikacji pokonferencyjnej pt. "Nadodrzańskie spotkania z historią 2017".

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-06-27 14:46:59
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:46:59

Strona odwiedzona 235 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.