Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/200/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2016 r.,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 4. informacją o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  udziela się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późniejszymi zmianami) stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.
Zarząd Powiatu w Gryfinie przedłożył Radzie Powiatu w Gryfinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do 31 marca 2017 roku, oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok i informację o stanie mienia.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 roku, po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2016 rok, na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, sprawozdania finansowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok. Wypracowany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfińskiego został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowana.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2016 rok oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-06-27 14:49:02
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:49:02

Strona odwiedzona 253 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.