Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/204/2017 z dnia 2017-09-21

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 397, poz. 774 i poz. 1505; z 2016 r. poz. 1330, poz. 1887, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 1086 i poz. 1595), w związku z § 4 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r. nr 76 poz. 1434), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie dotacji w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych określonych w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie nr PINB.5162.4.6-3.2017 z dnia 10 lipca 2017 r., polegających na zabezpieczeniu i naprawie uszkodzonych elementów tarasu wieży widokowej kościoła (nazwa zadania: Remont posadzki i balustrady galerii wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Gryfinie).

§ 2. Dotacja zostanie udzielona z budżetu powiatu na rok budżetowy 2017.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym, do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Parafia pw. Narodzenia NMP w Gryfinie zwróciła się o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych określonych w nakazie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.5162.4.6-3.2017 z dnia 10 lipca 2017 r.

Zakres robót jest zgodny z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego określonymi w uchwale nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r.

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac naprawczych wskazanych w decyzji PINB, Zarząd Powiatu w Gryfinie rekomenduje wniosek Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie o udzielenie dotacji na ich realizację.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-09-22 11:07:02
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 11:07:02

Strona odwiedzona 226 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.