Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/205/2017 z dnia 2017-09-21

w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 814; zm. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) i art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. e, art. 35a ust. 1 pkt 9c, art. 35a ust. 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 2046; zm. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 935, poz. 777) w zw. z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 926) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dodatkowo przekazane Powiatowi przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych w całości przeznacza się na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym w kwocie 15 161,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych o kwotę 1 154,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 1 154,00 zł.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań.
 3. Wysokość środków finansowych przypadających zgodnie z algorytmem na realizację zadań w 2017r. dla powiatu Gryfińskiego po zwiększeniu stanowi kwotę 1 645 357,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej- 959 760,00 zł.
 4. Po rozstrzygnięciu "Otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r." na zadaniu dotyczącym zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pozostało 1 154,00 zł. Mając na uwadze realizację składanych wniosków w latach ubiegłych i liczbę osób ubiegających się o dofinansowanie w roku bieżącym, istnieje potrzeba zmiany planu wydatków ze środków PFRON zwiększając wysokość środków na zadaniu z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 1 154,00 zł.
 5. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-09-22 11:09:53
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 11:09:53

Strona odwiedzona 248 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.