Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/213/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie z siedzibą przy ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna, w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, z siedzibą przy ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna.

§ 2. W przekształconej szkole, o której mowa w ust. 1 prowadzi się klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej do czasu ich likwidacji tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 3. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie określonym w ustawie - Prawo oświatowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała ma na celu stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie.

Zgodnie z założeniami reformy oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na mocy art. 162 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, został zobowiązany do podjęcia uchwały stwierdzającej przekształcenie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w branżową szkołę specjalną I stopnia, w terminie do 30 listopada 2017 r.

Na mocy art. 162 ust. 3 cytowanej ustawy, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 13:45:07
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 13:45:07

Strona odwiedzona 131 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.