Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/216/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 174 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie z siedzibą przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino, w Policealną Szkołę Zawodową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino.

§ 2. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie określonym w ustawie - Prawo oświatowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała ma na celu stwierdzenie przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Zgodnie z założeniami reformy oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na mocy art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, został zobowiązany do podjęcia uchwały stwierdzającej przekształcenie dotychczasowej szkoły policealnej (tj. szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie), w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe (tj. szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku), w terminie do 30 listopada 2017 r.

Policealna Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie nie prowadzi naboru. Niniejsza uchwała sankcjonuje stan prawny w zakresie przekształcenia dotychczasowej szkoły policealnej w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

Na mocy art. 174 ust. 4 cytowanej ustawy, niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 13:55:28
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 13:55:28

Strona odwiedzona 175 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.