Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/217/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 777), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala się następujące wysokości opłat:

 • za rower lub motorower - 113,00 zł
 • za motocykl - 223,00 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 486,00 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 - 606,00 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 857,00 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1263,00 zł
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1537,00 zł

§ 2.

 1. Za parkowanie pojazdu, usuniętego z drogi z przyczyn określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za każdą dobę przechowywania ustala się następujące wysokości opłat:
  • za rower lub motorower - 20,00 zł
  • za motocykl - 27,00 zł
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 40,00 zł
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 - 52,00 zł
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 75,00 zł
  • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 136,00 zł
  • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 200,00 zł
 2. Doba przechowywania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, po upływie 24 godzin rozpoczyna się kolejna w pełni płatna doba.

§ 3. Stawki kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, ustala się w wysokości:

 • za rower lub motorower - 56,50 zł
 • za motocykl - 111,50 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - 243,00 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 - 303,00 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 428,50 zł
 • za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 631,50 zł
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 768,50 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/144/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, Rada Powiatu w Gryfinie corocznie ustala wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz koszty powstałe w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, w sytuacjach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 cytowanej ustawy.

Ustalenie wysokości przedmiotowych opłat jest każdorazowo dokonywane w oparciu o obwieszczenie wydane na podstawie art. 130 a ust. 6 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Wysokość maksymalnych stawek opłat na rok 2018 określono w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2017 r. poz. 772).

Mając na względzie wysokość kosztów jakie ponosi powiat w związku z realizacją zadań w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów, koniecznym jest przyjęcie stawek w uchwale na maksymalnym poziomie.

Od 1 stycznia 2017 do 25 września 2017 roku wydatki powiatu na realizację zadania wyniosły:

 • 10 869,59 zł z zakresu usuwania pojazdów,
 • 27 567,74 zł z zakresu parkowania pojazdów.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 10 206,00 zł. Powiat do zadania dołożył 28 231,33 zł.

Zgodnie z art. 130 a ust. 10 h ustawy Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzje o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu. Należy zaznaczyć, że od początku otrzymania zadania Starosta wydał decyzje na łączną kwotę 363 711,50 zł. Żaden z właścicieli pojazdów nie uregulował należności.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 14:00:04
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:00:04

Strona odwiedzona 144 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.