Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/218/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 48,80 m2, usytuowanego w budynku zlokalizowanym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 272 o pow. 2,0455 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, gmina Chojna, zabudowana m.in. budynkiem byłego internatu, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w udziale do 557/1000.

W przedmiotowym budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 2, składający się z 3 pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 48,80 m2, który został użyczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej - mieszkanie chronione.

Powyższa umowa użyczenia została zawarta na czas określony do 3 lat, na okres do 05.11.2017 r. Od czasu uruchomienia w ww. budynku mieszkania chronionego, mieszkało w nim pięcioro wychowanków. Na dzień dzisiejszy w mieszkaniu tym przebywa dwoje wychowanków, którzy nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych i deklarują potrzebę pobytu w ww. lokalu do 31.08.2018 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz uregulowany sposób użytkowania ww. lokalu mieszkalnego, wskazane jest przekazanie tego pomieszczenia w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, użyczenie nieruchomości lub jej części na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zasadne jest wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części przedmiotowej nieruchomości zabudowanej (lokalu mieszkalnego nr 2) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostki - mieszkania chronionego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 14:03:37
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:03:37

Strona odwiedzona 120 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.