Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/220/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Powiat Gryfiński udzieli dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018 pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój", do kwoty 73 120,00 zł, w tym:

 • w 2017 roku w wysokości do 11 184,00 zł,
 • w 2018 roku w wysokości do 61 936,00 zł.

§2. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta w trybie ustawy o finansach publicznych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie projekt pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, uwzględnia budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1356Z, na odcinku Gryfino - Szczawno (ok. 0,8km).

W związku z powyższym Powiat, jako partner projektu, zadeklarował dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 7,5% wartości robót, przypadających na odcinek ścieżki w ciągu drogi powiatowej. Wartość tych robót, wynikająca z przetargu nieograniczonego, wynosi 73 120,00 zł brutto. Dofinansowanie ze strony Powiatu przekazane zostanie w latach 2017-2018, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Szczegóły dotyczące przekazywania środków finansowych zostaną doprecyzowane w odrębnej umowie dotacyjnej.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 14:14:50
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:14:50

Strona odwiedzona 141 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.