Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/222/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, zmienionej:

 1. uchwałą nr XXVI/171/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 2. uchwałą nr XXVII/182/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 3. uchwałą nr XXVIII/187/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 4. uchwałą nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 5. uchwałą nr XXX/201/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 6. uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 7. uchwałą nr 447/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 8. uchwałą nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020":

 1. pozycja 1.1.1.7 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro" (ZSP w Chojnie),
 2. pozycja 1.1.1.8 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Struggle Against Violent Extremins" (ZSP w Chojnie),
 3. pozycja 1.1.1.9 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" (PCPR w Gryfinie),
 4. pozycja 1.1.1.10 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" (ZSP nr 2 w Gryfinie),
 5. pozycja 1.1.2.1 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu majątkowym pn. "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie": zmniejszenie nakładów łącznych o 2.010,00 zł, zmniejszenie limitów wydatków w roku 2017 o 141.859,99 zł, w roku 2018 o 724.383,92 zł i w roku 2019 o 3.009.930,86 zł, ustalenie limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 724.383,92 zł i w roku 2021 w kwocie 3.151.790,85 zł,
 6. pozycja 1.1.2.3 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie": zmniejszenie limitów wydatków w roku 2017 o 908.000,00 zł, w roku 2018 o 1.200.000,00 zł i w roku 2019 o 892.000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł i w roku 2021 w kwocie 1.718.063,51 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o 81.936,49 zł,
 7. pozycja 1.1.2.4 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu": zmniejszenie limitów wydatków w roku 2017 o 900.000,00 zł, w roku 2018 o 533.072,00 zł i w roku 2019 o 900.000,00 zł, ustalenie limitu wydatków w roku 2020 w kwocie 591.806,02 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o 58.734,02 zł,
 8. pozycja 1.3.1.1 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu bieżącym pn. "Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie": zmniejszenie łącznych nakładów o 5.869,59 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o 6.080,10 zł i w roku 2018 o 389,49 zł,
 9. pozycja 1.3.1.7 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu bieżącym pn. "Zimowe utrzymanie dróg": zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o 300.000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 300.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o 650.000,00 zł,
 10. pozycja 1.3.1.11 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu bieżącym pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu": zwiększenie nakładów łącznych o 335.360,55 zł i limitu wydatków w roku 2017 o 308.730,00 zł (PCPR w Gryfinie),
 11. pozycja 1.3.1.12 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" (PCPR w Gryfinie),
 12. pozycja 1.3.1.13 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" (PCPR w Gryfinie),
 13. pozycja 1.3.1.14 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Modernizacja EGiB w zakresie działek i użytków" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - GP),
 14. pozycja 1.3.1.15 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - GN),
 15. pozycja 1.3.2.6 - dodanie nowego zadania wieloletniego majątkowego pn. "Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI),
 16. pozycja 1.3.2.7 - dodanie nowego zadania wieloletniego majątkowego pn. "Modernizacja Auli w budynku SOSW w Chojnie" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI),
 17. pozycja 1.3.2.8 - dodanie nowego zadania wieloletniego majątkowego pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI).

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-10-30 14:33:04
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:33:04

Strona odwiedzona 198 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.