Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 336/2017 z dnia 2017-02-23

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 51 w pkt 1 dodaje się lit. zi w brzmieniu: "zi) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny.";
 2. załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) organem właściwym do uchwalenia oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego jest Zarząd Powiatu.
Wprowadzenie zmian do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wynika z potrzeby aktualizacji i uzupełnienia o wykonywane nowe zadania przez komórki organizacyjne urzędu na skutek wejścia w życie nowych aktów prawnych (ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz innych ustaw).


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2017-02-24 14:53:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 14:53:22

Strona odwiedzona 1475 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.