Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/245/2018 z dnia 2018-01-31

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 30 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 416; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 922; Dz. U. z 2015 r. poz. 868; Dz. U. z 2016 r. poz. 1029; Dz. U. z 2017 r. poz. 630), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 2. Ustalona stawka wynagrodzenia nie może naruszać postanowień obowiązującego w 2018 roku planu finansowego szkoły.

§ 2. Upoważnienie traci moc z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Podwyższona stawka wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu z poziomem wykształcenia w tabeli minimalnych wynagrodzeń nauczycieli pod poz. 4 - Pozostałe wykształcenie, wyniesie odpowiednio: dla nauczyciela kontraktowego - 1 940,00 zł; dla nauczyciela mianowanego - 2 113,00 zł. Podwyższenie jest uzasadnione brakiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu na rynku pracy.

Zgodnie z art. 30 ust.10 ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1.

Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2018-02-02 13:49:24
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 13:49:24

Strona odwiedzona 252 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.