Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/248/2018 z dnia 2018-01-31

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 199 765,00 zł, w tym :

 1. wydatki bieżące o kwotę 95 963,60 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 103 801,40 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 107 469,04 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 107 469,04 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 92 295,96 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 92 295,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie" i zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 69 535,30 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o tę samą kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn ''Modernizacja auli w budynku SOSW w Chojnie''.
 2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37 933,74 zł na zadanie-remont elewacji Sali Gimnastycznej SOSW w Chojnie przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o tę samą kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja auli w budynku SOSW w Chojnie".
 3. Zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 92 295,96 zł w związku z realizacją przez PCPR pilotażowego programu "Aktywny samorząd", przy jednoczesnym zwiększeniu planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę 92 295,96 zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 4. Planowane przychody budżetu wyniosą 8 592 295,96 zł, natomiast planowany deficyt budżetu wyniesie 7 822 295,96 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2018-02-02 14:14:49
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 14:14:49

Strona odwiedzona 300 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.