Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/249/2018 z dnia 2018-01-31

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/239 /2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2018-2022" otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2018-2022":

 1. pozycja 1.1.1.1 - zmniejszenie nakładów łącznych o 22.320,00 zł w zadaniu bieżącym pn. "Kreatywni na co dzień" (ZSP nr 2 w Gryfinie),
 2. pozycja 1.1.1.8 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu bieżącym pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI): zwiększenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2019 oraz limitu zobowiązań o 816.780,49 zł,
 3. pozycja 1.1.2.5 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu majątkowym pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2019 i limitu wydatków o 816.780,49 zł,
 4. pozycja 1.1.2.11 - wyodrębnienie z zadania wieloletniego bieżącego pn. "Kreatywni na co dzień" (ZSP nr 2 w Gryfinie) z pozycji 1.1.1.1 wydatków majątkowych,
 5. pozycja 1.3.1.4 - zmiana wielkości liczbowych i wydłużenie okresu realizacji w zadaniu bieżącym pn. "Bieżące utrzymanie dróg" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - ZD): zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 330.000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 180.000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o 510.000,00 zł,
 6. pozycja 1.3.1.6 - zmiana wielkości liczbowych i wydłużenie okresu realizacji w zadaniu bieżącym pn. "Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - ZD): zmniejszenie nakładów łącznych o 200.000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 oraz limitu zobowiązań o 70.000,00 zł,
 7. pozycja 1.3.1.9 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu bieżącym pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" (PCPR w Gryfinie) poprzez zmniejszenie nakładów łącznych o 80.463,00 zł,
 8. pozycja 1.3.1.13 - zmiana wielkości liczbowych w zadaniu bieżącym pn. "Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - GN): zwiększenie nakładów łącznych i limitu zobowiązań o 149.923,76 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 68.715,06 zł, w roku 2019 o 74.964,88 zł i w roku 2020 o 6.243,82 zł,
 9. pozycja 1.3.1.16 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie" (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - ZD),
 10. pozycja 1.3.1.17 - dodanie nowego zadania wieloletniego bieżącego pn. "Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego" (ZSP w Chojnie).

Przewodniczący Rady mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2018-02-02 14:20:11
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 14:20:11

Strona odwiedzona 306 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.