Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/189/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się radnych:

 1. Michała Kozakiewicza,
 2. Zbigniewa Szmaję.

§ 2. Traci moc uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Zakres działań Komisji ustawodawca uregulował w art. 38a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) W skład komisji wchodzi:

 1. starosta jako przewodniczący komisji,
 2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
 3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu.
 4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji,
 5. prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

Zgodnie z art. 38a ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym kadencja komisji trwa 3 lata. Kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego zakończyła się z dniem 28 grudnia 2020 r., co spowodowało wygaśnięcie członkostwa w Komisji osób dotychczas delegowanych do jej składu.

Wobec powyższego, istnieje konieczność delegowania do składu Komisji dwóch radnych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 10:02:26
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 10:02:26

Strona odwiedzona 425 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.