Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

2004-11-10, godz.12:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/227/2004
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2003
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/228/2004
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/229/2004
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/230/2004
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/231/2004
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/232/2004
w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/233/2004
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia piwnicznego o pow. 21,06 m2 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, na okres do 31.12.2010 r.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/234/2004
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,1103ha oraz udziału 4876/10000 części w działce nr 85/2 o pow. 0,0194ha, położonej w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/235/2004
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizacje zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/236/2004
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/237/2004
w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/238/2004
w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/239/2004
w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/240/2004
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/241/2004
w sprawie skargi na bezczynność organu
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.