Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIII sesja Rady Powiatu

2005-04-30, godz.11:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/287/2005
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/288/2005
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2004 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/289/2005
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w 2005 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/290/2005
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/291/2005
w sprawie wprowadzenia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2003-2015
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/292/2005
w sprawie przyjęcia do realizacji do końca 2006 r. programu naprawczego Domu Dziecka w Binowie w związku z jego relokacją do placówki wielofunkcyjnej w Chojnie
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/293/2005
w sprawie utworzenia Technikum Informatycznego w Mieszkowicach AKT ZAŁOŻYCIELSKI
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/294/2005
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w Gryfinie AKT ZAŁOŻYCIELSKI
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/295/2005
w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Gryfinie AKT ZAŁOŻYCIELSKI
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/296/2005
w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły Zawodowej w Mieszkowicach AKT ZAŁOŻYCIELSKI
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/297/2005
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 236, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, zabudowanej stacją transformatorową oraz przeznaczenia jej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Oddział w Szczecinie.
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/298/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/299/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/300/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/301/2005
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/302/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/303/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/304/2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/305/2005
w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/306/2005
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.