Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXVI sesja Rady Powiatu

2005-08-17, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/332/2005
w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/333/2005
w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym)
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/334/2005
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/335/2005
w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/336/2005
w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2005r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/337/2005
w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/338/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/339/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie zabudowanych oznaczonych nr działek 77/2 o pow.0,0987ha, 77/3 o pow.0,1010ha i 77/4 o pow.0,0036ha, położonych w obrębie 5, miasta Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/340/2005
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/341/2005
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/342/2005
w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/343/2005
w sprawie połączenia obsługi finansowo-księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/344/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/345/2005
zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/346/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/347/2005
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/348/2005
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/285/2005r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 lutego 2005r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/349/2005
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja III na lata 2005-2010.
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/350/2005
w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/XVI/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/351/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.