Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

2005-11-30, godz.12:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/361/2005
w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu w Gryfinie stanowiska odnośnie sposobu kontraktowania usług medycznych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/362/2005
w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu".
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/363/2005
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/364/2005
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 236/1 o pow. 208m2, 235/1 o pow. 152 m2, 133 o pow. 12.707m2, 210 o pow. 195m2, 232/1 o pow. 1.062m2, położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/365/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/366/2005
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/367/2005
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/368/2005
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/369/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004r., pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/370/2005
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/371/2005
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie"
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/372/2005
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/311/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r.
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/373/2005
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/374/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/375/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/376/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/377/2005
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/378/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/379/2005
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/380/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/381/2005
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/382/2005
zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/383/2005
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.