Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

2006-06-28, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/457/2006
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/458/2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/459/2006
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/460/2006
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/461/2006
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/462/2006
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/463/2006
w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na trzeci kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/464/2006
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/465/2006
w sprawie zaopiniowania projektu umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przez NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/466/2006
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/467/2006
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/468/2006
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 106/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/469/2006
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/470/2006
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/471/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/472/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka "Promyk" w Trzcińsku Zdroju
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/473/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Binowie
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/474/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/475/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/476/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/477/2006
w sprawie uchwalenia Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/478/2006
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gryfinie
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/479/2006
w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/480/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/481/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/482/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/483/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/484/2006
zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/485/2006
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/486/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/487/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/488/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/489/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.