Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

2003-07-02, godz.10:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/73/2003
w sprawie przyjęcia rezygnacji Bronisława Sakowskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej
2 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/74/2003
w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
3 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/75/2003
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, położonej w obrębie 4 m. Chojna
4 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/76/2003
w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań
5 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/77/2003
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego
6 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/78/2003
w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2002 r
7 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/79/2003
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003
8 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/80/2003
w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2003r
9 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/81/2003
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2003 r. w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań
10 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/82/2003
w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu Gryfińskiego stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
11 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/83/2003
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady
12 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/84/2003
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do dokonywania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy z wyłączeniem ustalania wysokości wynagrodzenia w stosunku do Starosty Gryfińskiego (Przewodniczącego Zarządu)
13 Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/85/2003
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.