Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

2004-02-25, godz.12:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/129/2004
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/130/2004
w sprawie powierzenia zadania własnego związanego z ochroną zdrowia Gminie Gryfino
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/131/2004
w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala, przy ulicy Parkowej 5 w Gryfinie
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/132/2004
w sprawie nieodpłatnego przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środków trwałych stanowiących własność Powiatu a będących dotychczas w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/133/2004
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni Specjalistycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 3
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/134/2004
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/135/2004
w sprawie sprzedaży 470/1000 części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej numerem działki 167/3, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/136/2004
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747 ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/137/2004
w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/138/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych na terenie miasta Gryfino
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/139/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/140/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Chojna
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/141/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/142/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/143/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/144/2004
w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko Zdrój
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/145/2004
w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/146/2004
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/147/2004
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/148/2004
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/149/2004
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/150/2004
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/151/2004
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.