Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

2004-09-29, godz.15:30

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/201/2004
w sprawie przyjęcia przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/202/2004
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/203/2004
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/204/2004
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie - dotychczasowemu najemcy pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 na okres do 31.12.2010r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/205/2004
w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2004r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/206/2004
w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/207/2004
w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/208/2004
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie.
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/209/2004
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/210/2004
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/211/2004
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński - na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego.
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/212/2004
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony z biorącymi w użyczenie i najemcami pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/213/2004
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/214/2004
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/215/2004
w sprawie: zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok.
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/216/2004
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/217/2004
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/218/2004
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/219/2004
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/220/2004
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/221/2004
w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/222/2004
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/223/2004
w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/224/2004
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/190/2004r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r.w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/225/2004
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/192/2004r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/226/2004
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udziału w 1/2 części w nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 150/3, w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. B. Chrobrego 52, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego.
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.