Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-09-13, godz.08:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 243/2007
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Pana Sławomira Głuszaka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie
2 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 244/2007
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adriany Salamończyk do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
3 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 245/2007
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie Pani Edyty Daszkiewicz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie
4 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 246/2007
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r.
5 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 247/2007
w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie "Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem systemu monitoringu i oceną wdrażania zadań określonych w planie gospodarki odpadami" oraz "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego"
6 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 248/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych".
7 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 249/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa sprzętu komputerowego na stanowisko ds. stypendiów unijnych"
8 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 250/2007
w sprawie zmiany uchwały nr 194/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie
9 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 251/2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie"
10 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 252/2007
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecania realizacji zadania
11 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 253/2007
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami
12 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 254/2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007
13 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 255/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007
14 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 256/2007
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.