Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-04-10, godz.08:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 349/2008
w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie pn.: "Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015" oraz "Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015"
2 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 350/2008
w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Stargardzie Szczecińskim
3 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 351/2008
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
4 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 352/2008
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
5 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 353/2008
w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński
6 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 354/2008
w sprawie ustalenia zasad przygotowania arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/2009 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński
7 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 355/2008
w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok
8 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 356/2008
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok
9 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 357/2008
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok
10 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 358/2008
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 359/2008
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
12 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 360/2008
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.