Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

2012-02-16, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/84/2012
w sprawie wyrażenia stanowiska do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/85/2012
w sprawie poparcia wniosku Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie z dnia 18 listopada 2011 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/86/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2011 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/87/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2011 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/88/2012
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/89/2012
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/90/2012
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2012 r.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/91/2012
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/92/2012
w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2014"
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/93/2012
w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/94/2012
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/95/2012
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, pogotowiom rodzinnym, rodzinnym domom dziecka oraz wysokości świadczeń dla rodzin pomocowych, którymi są: rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba niepozostajaca w związku małżeńskim przeszkoleni do funkcji rodziny zastępczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/96/2012
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/97/2012
w sprawie zamiaru przekształcenia szkół
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XII/98/2012
w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą PGE SA
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.