Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

2014-10-30, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/279/2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2014 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/280/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie 4, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/281/2014
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/282/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/283/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/284/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/285/2014
w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego"
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/286/2014
w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/287/2014
w sprawie powierzenia gminom powiatu gryfińskiego zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/288/2014
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/289/2014
w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/290/2014
w sprawie realizacji projektu pn. "Health education for life" w ramach programu Erasmus+ Akcja 2. - "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk"
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/291/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gryfino
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/292/2014
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014r.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/293/2014
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XL/294/2014
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/238/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2014?2039
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.