Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/227/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2003

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z roku 2002, Nr 76, poz. 694 z zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe SPZZOZ w Gryfinie za rok 2003, wskazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 913 826,68 zł, oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk bilansowy w kwocie 3 307 261,58 zł.

§ 2

Wypracowany zysk, Rada Powiatu proponuje przeznaczyć na pokrycie straty finansowej z poprzednich lat działalności zespołu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Na podstawie art., 46, pkt 2, lit b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), w dniu 5 października 2004 r. Rada Społeczna przy SPZZOZ w Gryfinie pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe zespołu za rok 2003. Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Organem zatwierdzającym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie jest organ założycielski - Rada Powiatu w Gryfinie.

data opublikowania: 2004-11-25 08:44:32
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 08:44:32

Strona odwiedzona 1026 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.