Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/232/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845), w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. W budżecie powiatu gryfińskiego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 2. Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:
  1. środki do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek z przeznaczeniem na nagrody dyrektora - 0,7%,
  2. środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody Starosty Gryfińskiego - 0,3%.
 3. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 4. Zasady przyznawania nagrody organu prowadzącego określa Regulamin przyznawania nagrody Starosty Gryfińskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 137/ 2000 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-25 09:26:07
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 09:26:07

Strona odwiedzona 1281 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.