Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/236/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany :Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688,Dz.U. z 2003 r. Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 162 poz. 1568, Dz.u. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz.1806), Rada Powiatu uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 215.366 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 208.366 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 208.366 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z tego:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 7.000 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 7.000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 228.401 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 5.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 5.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 203.366 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 50.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe -153.366 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.035 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10.470 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2.565 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z tego:
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 7.000 zł
   • rozdział 85111-Szpitale ogólne - 7.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13.035 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 -Oświata i wychowanie - 13.035 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 13.035 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. osiągnięciem ponadplanowych wpływów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 208 366 zł,
 2. dofinansowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań placówki oraz bieżącą działalność
 3. zwiększeniem planu wydatków budżetowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 153.366 zł w związku ze zwiększeniem zadań rzeczowych szkoły na rok szkolny 2004/2005. Od września 2004 szkoła zwiększyła liczbę przyjętych uczniów o 127 osób (4 oddziały). W związku z powyższym budżet przyznany w ramach subwencji oświatowej na rok 2004 jest niewystarczający.
 4. zwiększeniem planu wydatków budżetowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (o kwotę 2.565 zł)oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie (o kwotę 10.470 zł) w związku z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego. Środki na ten cel w łącznej kwocie 13.035 zł znajdują się w dyspozycji Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stąd niezbędna jest zmiana w planie wydatków budżetowych o kwotę 13.035 zł polegająca na zmniejszeniu działu 801 - Oświata i wychowanie, a zwiększeniu działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
 5. Zwiększeniem planu wydatków budżetowych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie dodatkowego pomieszczenia Oddziału w Chojnie ( zakup regałów i mebli biurowych oraz podłączenie do systemu alarmowego i monitoringu)
 6. otrzymaniem dotacji z Gminy Gryfino w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup Rektoskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  W dniu 07.10.2004 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino realizujące uchwałę Nr XXV/348/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 09 września 2004 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na zakup Rektoskopu dla SPZZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-25 10:01:25
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 10:01:25

Strona odwiedzona 1249 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.