Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/238/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 796, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. W celu częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie dotację celową w kwocie 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych)
 2. Uruchomienie dotacji o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminach:
  1. do 23 grudnia 2004r. w wysokości 1.292.800,00 zł
  2. do 31 grudnia 2004r. w wysokości 2.707.200,00 zł
§ 2

Dotację przyznaje się na spłatę zobowiązań wobec byłych pracowników "Zespołu" którzy podpisali porozumienia oraz tych z pozostałych wierzycieli dla których terminy spłaty określone w porozumieniach przypadają do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 3

Dotacja określona w § 1 wykorzystana zostanie wyłącznie na cel wskazany w § 2 w terminie do 31 grudnia 2004r.

§ 4

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonych od daty przekazania dotacji. Terminy i sposób przekazania środków określa odrębna umowa pomiędzy Zarządem Powiatu w Gryfinie a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

§ 5

Zobowiązuje się dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 31 stycznia 2005r. rozliczenia finansowego przyznanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Tracą moc uchwały:

 1. Nr. XVI/190/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
 2. Nr.XVII/224/2004 Rady Powiatu z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XVI/190/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

data opublikowania: 2004-11-25 09:40:18
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 09:40:18

Strona odwiedzona 995 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.