Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/243/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie nieruchomości oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 91, poz.578 z późn.zm./ oraz art. 6 pkt 1a, art. 37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 46, poz.543 z 2000r./, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej dla Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie nieruchomości oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Polskie Koleje Państwowe w trakcie prac związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, użytkowanych przez PKP ustaliły, że na działce nr 42 znajdują się obiekty - fragment osadnika i uzbrojenie podziemne związane z leżącą po przeciwnej stronie ulicy Kopernika bazą kolejowej Spółki Energetyki Kolejowej, natomiast nie ma żadnych obiektów drogowych.

Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg po spotkaniu na gruncie z przedstawicielem Polskich Kolei Państwowych, stwierdził, że w/w działka jest zbędna dla Powiatowego Zarządu Dróg i w przyszłości nie będzie przydatna na cele drogowe.

Wnioskiem z dnia 14.04.2004r. Powiatowy Zarzad Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach wystąpił z prośbą o wygaszenie trwałego zarządu nad nieruchomością oznaczoną nr działki 42 o pow.68 m2, położoną w obrębie 1, miasta Chojna, ponieważ stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Uchwałą Nr 241/2004 z dnia 19 maja 2004r. Zarząd Powiatu postanowił wygasić trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie nad przedmiotową nieruchomością.

Wnioskiem z dnia 20.09.2004r. Polskie Koleje Państwowe w Szczecinie wystąpiły o nabycie przedmiotowej nieruchomości na własność, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia kosztów aktu notarialnego i wyceny szacunkowej.

Wartość przedmiotowej działki, zgodnie z wyceną szacunkową sporządzoną przez Rzeczoznawcę Majątkowego Zbigniewa Polewkę w sierpniu b.r. wynosi 1 750 zł.

Zgodnie z art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość może być sprzedana bezprzetargowo, jeżeli jest przeznaczona na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te realizowane są przez podmioty, dla których są to cele statutowe. Natomiast zgodnie z art.6 w/c ustawy celami publicznymi jest wydzielanie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie.

data opublikowania: 2005-01-13 13:37:12
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:37:12

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.