Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/247/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.; Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074; z 2001 r. Nr 52, poz. 544; z 2002 r. Nr 160, poz. 1323; z 2003 r. Nr 34, poz. 286 oraz z 2004 r. Nr 74, poz. 667), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie jego uchwalania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVI/159/2000 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Powiatu Gryfińskiego oraz uchwała Nr 136/2000 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2000 r. w sprawie podwyższania stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Powiatu Gryfińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. - o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) organ prowadzący szkoły ma obowiązek corocznego określania w drodze regulaminu wysokości składników wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na terenie powiatu co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela.

Regulamin wynagradzania nauczycieli będzie obowiązywał od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-13 13:41:18
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:41:18

Strona odwiedzona 950 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.