Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/249/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej"

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz.315, Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz.591, Dz. U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Dz. U. z 1997 r. Nr 104, poz.661, Nr 121, poz.796, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115, Dz. U. z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 84,poz. 935, Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz.1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 5,poz. 45, Nr 88, poz.961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113,poz. 1207, Nr 126, poz.1384, Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081,Nr 223, poz. 2215, Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz.2135) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004r. dotacje celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność, § 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZZOZ w Gryfinie w kwocie 40.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej".

§ 2

Zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 stycznia 2005r. rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji według określonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji. Termin i sposób przekazania środków określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu a SPZZOZ w Gryfinie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIX/228/2004 Rady Powiatu w Gryfinie zatwierdzone zostały zmiany w statucie SPZZOZ w Gryfinie.

Wśród zadań przypisanych "Zespołowi" wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 , poz. 2135) są zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Realizowany obecnie program "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej" ma właśnie na celu propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju używek.

Program ten jest uzupełnieniem realizowanego przez szkoły zadania wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami (dz. U. Nr 26, poz. 226).

Program obejmuje uczniów drugich klas wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-13 13:43:38
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:43:38

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.