Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/250/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powiatu Gryfińskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/29/2002 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego, Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 79 z 2003r. ) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 66 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) szkoła specjalna,"
 2. w § 66 ust. 2 - skreśla się pkt 7) w brzmieniu:
  "7) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej",
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym uchwalanie statutu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Wprowadzane zmiany w statucie związane są z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi.

data opublikowania: 2005-01-13 13:44:31
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:44:31

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.