Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/254/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 340.737 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 33.700 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 33.700 zł
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 188.597 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 188.597 zł
   • dział 801-Oswiata i wychowanie - 1.500 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.500 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 106.098 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 104.986 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.112 zł
   • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.842 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10.842 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 160.503 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 154.503 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 154.503 zł
   • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.000 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 6.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 220.234 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 40.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40.000 zł
   • dział 757 -Obsługa długu publicznego - 52.000 zł
   • rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 52.000 zł
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 10.277 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 6.513 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 3.764 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 106.098 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 104.986 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.112 zł
   • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.859 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10.842 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 1.017 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 40.000zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 40.000 zł
   • rozdział 85204 -Rodziny zastępcze - 40.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany planu dochodów i wydatków w związku:

 1. z pismem Ministra Finansów ST3-4822-7/2004, w którym przyznaje się dla Powiatu Gryfińskiego kwotę w wysokości 188.597 zł ze środków rezerwy ogólnej w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej,
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie dochodów o kwotę 29.200 zł, w związku z nieplanowanym zwiększonym zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń w placówce,
 3. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zmianę w planie dochodów o kwotę 6.000 zł - zmniejszenie działu 854, zwiększenie działu 700,
 4. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem sal dydaktycznych,
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku ze zmianą sposobu naliczania (zwiększenie odpisu) środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 6. wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 10.842 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów.
 7. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów wynika ze zwiększonych wpływów od pensjonariuszy,
 8. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów wynika ze zwiększonych wpływów odpłatności za pobyt,
 9. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 54.986 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna w związku z przewidywanym przekroczeniem planowanej kwoty dochodów,
 10. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.112 zł w związku ze zwrotem z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ,
 11. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń internatu na ul. Łużyckiej przeznaczonych na lokalizację PCPR,
 12. przeznaczeniem środków w kwocie 52.000 zł na obsługę kredytów zaciągniętych przez Powiatu Gryfiński,
 13. zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 154.503 zł w związku niemożliwością wykonania planu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-13 13:48:10
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:48:10

Strona odwiedzona 899 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.