Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/256/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 796, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. zmienia się harmonogram dofinansowania ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich SPZZOZ w Gryfinie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiana uchwały wynika z faktu mniejszej niż pierwotnie planowano ilości zawartych porozumień z wierzycielami będącymi dostawcami towarów i usług. W tej sytuacji kwota 261.451,30 zł. winna być przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec byłych pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Łącznie na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli w roku 2004 zgodnie z zapisem uchwały Nr XIX/238/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. przeznacza się kwotę 4.000.000,00 zł., w tym jak wykazano w pozycji pierwszej "Harmonogramu dofinansowania ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich SPZZOZ w Gryfinie" na spłatę zobowiązań pracowniczych kwotę 2.288.419,47 zł.

Zwiększenie o 261.451, 30 zł. kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań wobec byłych pracowników pozwoli na zaspokojenie roszczeń pracowniczych które nie znalazły pokrycia w wersji harmonogramu przyjętego uchwałą Nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-13 13:49:40
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:49:40

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.