Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/257/2004 z dnia 2004-12-15

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 datacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 214 poz. 1806) oraz art. 55, ust 2 w związku z art. 55, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Dz.U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność § 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwoty 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rektoskopu.
 2. Kwota dotacji wyszczególniona w ust. 1 będzie wykorzystana wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31 stycznia 2005 r.
§ 2

Zobowiązuje się SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 10 lutego 2005 r. rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystaniem dotacji celowej według określonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykorzystana w terminie, o którym mowa w § 1, ust. 2 bądź pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Uchwała jest etapem realizacji Porozumienia, zawartego w dniu 7 października 2004 r., pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim w sprawie udzielenia przez Gminę Gryfino, Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w wysokości 7.000,00 zł na zakup rektoskopu (urządzenie do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego) dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-13 13:50:19
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 13:50:19

Strona odwiedzona 1031 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.