Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/258/2004 z dnia 2004-12-29

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok"

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,Dz.U. Nr 153, poz.1271 Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w zw. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873,zm: Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok", w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r.UZASADNIENIE

Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.

Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zaliczonych głównie do trzeciego sektora, organizacjami sferze realizacji zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie swoich mieszkańców organizacjami działalności społecznej, Rada Powiatu przyjęła do realizacji niniejszy "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok".

Powiat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych wprowadza dwie formy przekazywania zadań do wykonania:

 • dotację na realizację zleconego zadania,
 • oraz dotację na wsparcie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.

Procedura prowadząca w obu przypadkach do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu i charakter przedmiotowy nie podmiotowy. Oznacza to, że współpracą objęte jest zadanie, a nie instytucja (organizacja pozarządowa).

Z uwagi na ustawowy wymógł rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi, w procedurze kwalifikacyjnej są wymagane informacje potwierdzające kompetencje i wiarygodność organizacji pozarządowej. "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok" jest efektem pracy Zespołu Konsultacyjnego w skład, którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-21 09:28:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 09:28:04

Strona odwiedzona 7518 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.