Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/259/2004 z dnia 2004-12-29

w sprawie zatwierdzenia zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Na podstawie art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz.464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959 i Nr 121, poz.1263), art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.UZASADNIENIE

W 2005 roku planowana jest kontynuacja zadań związanych z termomodernizacją obiektów powiatowych, w tym miedzy innymi wykonanie dociepleń i elewacji budynków, wymiana okien i drzwi.
Równocześnie Zarząd Powiatu planuje dalsze modernizacje systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych oraz kontynuację termomodernizacji siedziby PZD. Zdania te realizowane były już w latach poprzednich przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Ponadto zaplanowano środki finansowe na realizację edukacji ekologicznej prowadzonej w jednostkach powiatowych i gminnych oraz prowadzonej przez Ligę Ochrony Przyrody. W planie przewidziano również środki na wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska - zakup sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfnie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-21 09:29:56
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 09:29:56

Strona odwiedzona 1421 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.