Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/267/2004 z dnia 2004-12-29

w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 1 , pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96,poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, , Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, , Nr 121 poz. 1264 Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się przy jednostkach budżetowych:

 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach,
 • Zespole Szkól Specjalnych w Gryfinie,
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie
  środki specjalne jako formy działalności pozabudżetowej nie wyodrębnionych organizacyjnie z tych jednostek budżetowych, w celu prowadzenia działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych dochodów własnych na pokrycie tej działalności.
§ 2

Określa się wymienione w załączniku nr 1 jednostki macierzyste tworzonych środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Nadaje się tworzonym środkom specjalnym nazwy:

 • "Żywienie oraz organizowanie obozów młodzieżowych przy internacie ZSP Nr 2 w Gryfinie",
 • "Wyżywienie młodzieży szkolnej ZSP Nr 2 w Chojnie",
 • "Stołówka przy internacie ZSP w Mieszkowicach"',
 • "Organizowanie nauki praw jazdy przy ZSP w Mieszkowicach"'
 • "Wyżywianie-gorący posiłek dla uczniów ZSS w Gryfinie"
 • "Stołówka szkolna przy SOSW w Chojnie"
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 4

Określa się następujący przedmiot działalności środków specjalnych:

 1. działalność w zakresie odpłatnej sprzedaży posiłków w stołówkach prowadzonych przy placówkach oświatowych administrowanych przez jednostkę macierzystą, świadczonej na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej;
 2. działalność w zakresie odpłatnego świadczenia innych usług nie związanych z działalnością statutową placówek administrowanych przez jednostkę macierzystą, świadczonych na rzecz osób fizycznych i prawnych.
§ 5

Określa się następujące rodzaje i źródła przychodów środka specjalnego:

 1. odpłatności za posiłki w stołówkach - w wysokości ustalonej według zasad zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu na wniosek jednostki macierzystej;
 2. dobrowolne wpłaty i dary osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej;
 3. wpłaty jednostek uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych; z wyłączeniem wpłat i dotacji z budżetu powiatu.
§ 6

Określa się następujące rodzaje i przeznaczenie wydatków środków specjalnych:

 1. pokrycie kosztów prowadzenia działalności określonej w § 4 niniejszej uchwały;
 2. inne wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w zakresie działalności statutowej jednostki macierzystej, w szczególności zakup pomocy naukowych i elementów wyposażenia placówek oświatowych, łącznie do wysokości przychodów ujętych w planie finansowym środków specjalnych - bez wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu powiatu.
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu - dysponentom środków specjalnych.

§ 8

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XI/96/99 z dnia 24 listopada 1999r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.UZASADNIENIE

Uchwała Nr IX/96/99 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 24.XI.1999 r. w sprawie utworzenie środków specjalnych przy jednostkach budżetowych Powiatu Gryfińskiego musi być znowelizowana w oparciu o aktualny stan prawny w zakresie środków specjalnych. W oparciu o art.21, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1999r. o finansach publicznych środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych na podstawie odrębnych ustaw i uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-21 09:42:21
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 09:42:21

Strona odwiedzona 1452 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.