Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/268/2004 z dnia 2004-12-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 880.463,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 16.990,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.990,00 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 862.333,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 862.333,00 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.140,00 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.140,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 836.593,60 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 835.334,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 835.334,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.256.99 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 142.,04 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.114,95 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,61 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2.61 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 218.823,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 62.692,00 zł
   • rozdział 80102 -Szkoły podstawowe specjalne - 32.199,00 zł
   • rozdział 80111- Gimnazja specjalne - 30.493,00 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -1 18.497,00 zł
   • rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 18.368,00 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.140,00 zł
   • rozdział 85295 - Pozostała działalność 98.989,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 37.634,00 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 25.000,00 zł
   • rozdział 85410 -Internaty i bursy szkolne - 12.634,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 174.953,60 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 58.368,00 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 58.368,00 zł
   • dział 710- Działalność usługowa - 15.000,00 zł
   • rozdział 71095 - Pozostała działalność - 15.000,00 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 38.890,99 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 27.776,04 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 1.114,95 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 10.000 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 62.694.61 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 62.694,61 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany planu dochodów i wydatków w związku:

 1. Zwrotem niewykorzystanej dotacji przez jednostki z zakresu "Edukacji ekologicznej". Na łączna kwotę 1.259,60 zł (ZSP Nr 1 Chojna - 142,04 zł, ZSP Nr 2 Gryfino - 1.114,95 oraz SOSW w Chojnie - 2,61 zł)
 2. Wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie o zmianę wydatków budżetowych miedzy działami o kwotę 62.692 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zmianę miedzy działami w wydatkach budżetowych o kwotę 12.634 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowa centra pomocy rodzinie o kwotę 1.140 zł,
 5. Zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 835.334 zł w związku z niemożliwością wykonania planu,
 6. Uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 835.334 zł,
 7. Otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kwoty 26.999 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie do zakupu samochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 8. Zwiększeniem planu wydatków w kwocie 18.368 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczenim na świadczenia dla rodzin zastępczych,
 9. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przesuniecie środków w planie wydatków w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Zakup jest współfinansowany z PFRON,
 10. Zwiększeniem dochodów o kwotę 16.990 zł tytułu najmu i dzierżawy wykonany przez PZD w Gryfinie,
 11. Zmianą przeznaczenia planowanych kwot wydatków w wysokości 15.000 zł (rozdział 71095) i 40.000 zł (rozdział) na dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek powiatowych, w części dotyczącej udziału własnego,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-21 09:43:09
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 09:43:09

Strona odwiedzona 1405 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.